آنلاک اپل آیدی

سرویس ریکاوری اپل آیدی

این سرویس شامل اپل آیدی های کارتی یا آماده است که شما دسترسی به آن دارید اما اپل آیدی به هر دلیلی قفل شده استو قابل استفاده نیست

سرویس حذف اپل آیدی

این سرویس شامل اپل آیدی های کارتی و شخصی است که دسترسی به اطلاعات آن ندارید که در این حالت اپل آیدی به صورت کامل از روی دیوایس شما حذف خواهد شد